Szkolenia 1-dniowe OIRP w Lublinie

Szkolenie Kiedy Lokalizacja Kategoria Email
I szkolenie Odpowiedzialność małżonka dłużnika za zobowiązania w świetle prawa materialnego i procesowego (Szczegóły & zapisy...) 12 styczeń, 2015 9:00
do
14:00
Okręgowa Izba Radców Prawnych w Lublinie ul. K. Wallenroda 2e Lublin, LU 20-607 Poland Szkolenie 1-dniowe szkolenia@oirp.lublin.pl
II szkolenie Najczęstsze problemy związane z nową regulacją kpc (art. 207 i 217) i ze sprawami cywilnymi (art. 446 § 4 kc i 481 kc) (Szczegóły & zapisy...) 19 styczeń, 2015 9:00
do
14:00
Okręgowa Izba Radców Prawnych w Lublinie ul. K. Wallenroda 2e Lublin, LU 20-607 Poland Szkolenie 1-dniowe szkolenia@oirp.lublin.pl
III szkolenie Dostęp do informacji publicznej w świetle orzecznictwa sądów administracyjnych (Szczegóły & zapisy...) 26 styczeń, 2015 9:00
do
14:00
Okręgowa Izba Radców Prawnych w Lublinie ul. K. Wallenroda 2e Lublin, LU 20-607 Poland Szkolenie 1-dniowe szkolenia@oirp.lublin.pl
IV szkolenie Zmiany podatkowe i ich wpływ na działalność gospodarczą (Szczegóły & zapisy...) 2 luty, 2015 9:00
do
14:00
Okręgowa Izba Radców Prawnych w Lublinie ul. K. Wallenroda 2e Lublin, LU 20-607 Poland Szkolenie 1-dniowe szkolenia@oirp.lublin.pl
V szkolenie Udział obrońcy w postępowaniu karnym wykonawczym (c.d.) i w postępowaniu pierwszoinstancyjnym (Szczegóły & zapisy...) 9 luty, 2015 9:00
do
14:00
Okręgowa Izba Radców Prawnych w Lublinie ul. K. Wallenroda 2e Lublin, LU 20-607 Poland Szkolenie 1-dniowe szkolenia@oirp.lublin.pl
VI szkolenie I. Postępowanie odwoławcze po nowelizacji kpk (9-11.30); II. Prawnopodatkowe konsekwencje związane z obrotem i posiadaniem nieruchomości (11.40 - 14.00) (Szczegóły & zapisy...) 2 marzec, 2015 9:00
do
14:00
Okręgowa Izba Radców Prawnych w Lublinie ul. K. Wallenroda 2e Lublin, LU 20-607 Poland Szkolenie 1-dniowe szkolenia@oirp.lublin.pl
Szkolenie - Zamość Temat: Zmiany podatkowe i ich wpływ na działalność gospodarczą (Szczegóły & zapisy...) 4 marzec, 2015 12:00
do
15:00
Delegatura Urzędu Wojewódzkiego w Zamościu ul. Partyzantów 3 Zamość, LU 22-400 Poland Szkolenie 1-dniowe szkolenia@oirp.lublin.pl
VII szkolenie I. Postępowanie odwoławcze po nowelizacji kpk (c.d. wykładu z 2 marca 2015 r.; 9-11.30); II. Prawnopodatkowe konsekwencje związane z obrotem i posiadaniem nieruchomości (c.d. wykładu z 2 marca 2015 r.; 11.40-14.00) (Szczegóły & zapisy...) 9 marzec, 2015 9:00
do
14:00
Okręgowa Izba Radców Prawnych w Lublinie ul. K. Wallenroda 2e Lublin, LU 20-607 Poland Szkolenie 1-dniowe szkolenia@oirp.lublin.pl
Szkolenie - Chełm Prawnopodatkowe konsekwencje związane z obrotem i posiadaniem nieruchomości (Szczegóły & zapisy...) 11 marzec, 2015 12:00
do
15:00
Samorządowe Kolegium Odwoławcze Plac Niepodległości 1 III piętro sala rozpraw Chełm, LU 22-100 Poland Szkolenie 1-dniowe szkolenia@oirp.lublin.pl
VIII szkolenie Odpowiedzialność cywilna i karna za szkodę medyczną (Szczegóły & zapisy...) 16 marzec, 2015 9:00
do
14:00
Okręgowa Izba Radców Prawnych w Lublinie ul. K. Wallenroda 2e Lublin, LU 20-607 Poland Szkolenie 1-dniowe szkolenia@oirp.lublin.pl
Szkolenie - Biała Podlaska Zmiany podatkowe i ich wpływ na działalność gospodarczą (Szczegóły & zapisy...) 18 marzec, 2015 10:30
do
14:30
Samorządowe Kolegium Odwoławcze Sala rozpraw nr 437 ul. Brzeska 41 Biała Podlaska, LU 21-500 Poland Szkolenie 1-dniowe szkolenia@oirp.lublin.pl
IX szkolenie Czynności obrońcy w karnym postępowaniu przygotowawczym (Szczegóły & zapisy...) 23 marzec, 2015 9:00
do
14:00
Okręgowa Izba Radców Prawnych w Lublinie ul. K. Wallenroda 2e Lublin, LU 20-607 Poland Szkolenie 1-dniowe szkolenia@oirp.lublin.pl